Van Beaufort naar km/ uur

Bft benaming m/s knopen km/h Kenmerken boven land Uitwerking boven zee
0  Stil  <0,2  <1  0-1  Rook stijgt recht of bijna recht omhoog. Spiegelglad 
1  Zwak  0,3-1,5  1-3  1-5  Windrichting goed af te leiden uit rookpluimen. Kleine golfjes, geschubd oppervlak.
Zwak  1,6-3,3  4-6  6-11  Wind voelbaar in gezicht,weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt. Kleine, korte golven. 
3  Matig  3,4-5,4  7-10  12-19 

Opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer.

Kleine golfjes breken,schuimkopjes.
4 

 

Matig 

 

5,5-7,9 

 

11-16 

 

20-28 

 

Papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer. Golven iets langer, veel schuimkoppen.
5 

 

Vrij krachtig 

 

8,0-10,7 

 

17-21 

 

29-38 

 

Bladeren van bomen ruisen, gekuifde golven op meren en kanalen, vuilcontainers waaien om. Matige golven, overal schuimkoppen, af en toe opwaaiend schuim. 
6  Krachtig  10,8-13,8  22-27  39-49  Problemen met paraplu's en hoeden waaien af.  Grotere golven, schuimplekken, vrij veelopwaaiend schuim.
7 Hard  13,9-17,1  28-33  50-61  Het is lastig om tegen de wind in te lopen of te fietsen. Golven worden hoger,beginnende schuimstrepen.
8  Stormachtig  17,2-20,7  34-40  62-74  Twijgen breken van bomen, voortbewegen zeer moeilijk. Matig hoge golven, schuim strepen. 

 

Storm 

 

20,8-24,4 

 

41-47 

 

75-88 

 

Schoorsteenkappen en dakpannen waaien weg, kinderen waaien om, takken breken af, alleen zwaluwen en eendenvliegen nog. Hoge golven, rollers, zicht wordt slechter door schuim vagen. 
10 

 

Zware storm 

 

24,5-28,4 

 

48-55 

 

89-102 

 

Grote schade aan gebouwen, volwassenen waaien om, bomen raken ontworteld, vogels blijven aan de grond. Zeer hoge golven, zee wordt wit van het schuim overslaande rollers, verminderd zicht. 
11  Zeer zware storm  28,5-32,6 56-63  103-117  Grote schade aan bossen. Extreem hoge golven, zee bedekt met schuim, sterk verminderd zicht.
12  Orkaan  >32,6  >63  >117  Verwoesting. Lucht is vol met verwaaid water en schuim, zee volkomen wit, vrijwel geen zicht meer.